fantazyjek.serwis

Temat: nauczanie dzieci z uposledzeniem umysłowym i ADHA- porady
Przez rok pracowałam w wiejskiej szkole gdzie w kazdej niemal klasie bylo chociaz jedno dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym, zdarzały sie przypadki które nawet pisać nie potrafiły w języku ojczystym, ale były nauczycielki wspomagające, które organizowały mała grupkę tych dzieci i prowadziły z nimi swoje zajęcia, a ja miałam komfort i mogłam prowadzić zajęcia z resztą dzieciaków. Uważam jednak że dzis takich orzeczeń czy opinii wydaje sie zbyt dużo, nie chce mi się wierzyć że aż tyle dzieci jest upośledzonych, myśle ze to pedagodzy po prostu zalatwiaja im te papiery...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5226Temat: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Hej, czy ma ktoś jakieś materiały do prowadzenia zajęć korekcyjno kompensacyjnych ? Jakieś ciekawe ćwiczenia? Jestem po pierwszym dniu pracy i się okazało, ze prowadze jeszcze zajęcia korekcyjno kompensacyjne Z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jeden nie słyszy, drugi nie widzi, jedna nie mówi??
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3788


Temat: Nauczanie indywidualne.
Jak postąpić w sytuacji, gdy w szkole brak odpowiednio przygotowanego na¬uczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej, który poprowadziłby nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego jednocześnie do kształcenia specjalnego? Należy wyczerpać wszystkie możliwości pozyskania takiego ... specjalisty jest bezwzględnie konieczne w przy¬padku organizowania nauczania indywidualnego dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu głębokim. Nawiasem mówiąc byłoby wskazane,...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=735


Temat: pływanie
w mojej szkole pływanie realizowane jest jako 4godz. wych fizycznego, nauczyciel uważa, że z dziećmi upośledzonym w stopniu umiarkowanym nie może prowadzić zajęć z taką grupą jak klasa; w ramowych planach ... swoich godzin z dziećmi iść na pływalnię??????
Źródło: forum.wychowaniefizyczne.pl/viewtopic.php?t=92


Temat: Wybór szkoły - czym się kierować
godzin w tygodni zajęć rewalidacyjnych i po 2 godziny dziennie z klasą ,jest jedynym dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole .Wiem że na lekcjach w klasie nie wiele skorzysta,ale ma kontakt ze zdrowymi dziećmi,również pani przygotowuje dla niej kolorowanki i proste zadania.Na zajęciach rewalidacyjnych pani uczy ją czytać i pisać drobniutkimi kroczkami idzie do przodu.Ale pojawiła się w mojej głowie myśl że możne...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=209


Temat: Klasa specjalna w szkole integracyjnej
dzieci, stworzyli własną koncepcję tej edukacji i podjęli trud jej realizacji. W skład zespołu wchodzi siedmioro uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym sześcioro z zespołem Downa): Magda, ... w Bytomiu. Oprócz specjalnych zajęć uczniowie z zespołu edukacyjno-terapeutycznego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach integracyjnych organizowanych zarówno przez nauczycieli prowadzących zespół, jak i nauczycieli...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=3176


Temat: Niepełnosprawność sprzężona a edukacja
dzieci z upośledzeniem umysłowym. 2. OREW-y prowadzą też zajęcia typu przedszkolnego i szkolnego i na nie trzeba mieć Orzeczenie o Potrzebie kształcenia Specjalnego. W takim orzeczeniu psycholog orzeka o stopniu upośledzenia, a lekarz o ewentualnej niepełnosprawności sprzężonej. Jeśli kogoś już przyjęto do OREW-u na podstawie 2, a miał w orzeczeniu stopień upośledzenia umiarkowany, to na pewno, go nie wyrzucą, bo prawo nie działa wstecz, a poza tym nadrzędną sprawą jest dobro dziecka ( przynajmniej powinno być) Maks ma niepełnosprawność sprzężoną upośledzenie ruchu - choroba Perthesa i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1863


Temat: Orzeczenia wystawiane w PPP
Widzę, że jest duże zamieszanie w tym zakresie. Orzeczenia wystawiane w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych są od 3 roku życia. Mogą się o nie ubiegać rodzice dzieci: -Orzeczenie do kształcenia specjalnego: 1.niedosłyszących i słabo słyszących 2.niewidomych i słabo widzących 3. z niepełnosprawnością ruchową 4.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 5.autyzmem 6.zaburzeniami sprzężonymi ( czyli nie jedno z punktu 1-5, ale więcej) -zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze przyznawane dla dzieci od 5 roku życia do 25 ze względu na: upośledzenie w stopniu głębokim Orzeczenia dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=4447


Temat: nowy zawód 'Kynoterapeuta'
Ale nawet te 4 godziny pracy codziennie dla psa- to jest zdecydowanie za dużo: . Nie wiem jaki pies to by wytrzymał Chyba, że mówimy o zajęciach typu "obecność psa " Jeżeli mówimy o prawdziwej terapii z dzieckiem np. głuchoniewidomym z porażeniem mózgowym czterokończynowym, upośledzonym w stopniu umiarkowanym, niechodzącym, z wodogłowiem i padaczką to nie ma mowy o pracy w takim zakresie. Pies po półgodzinnych zajęciach jest tak zmęczony, że śpi resztę dnia. Nie wyobrażam sobie, aby go narażać na taki stres codziennie. I dobro dziecka, na pewno tego nie usprawiedliwia
Źródło: 89.161.128.91/cavisiowo/viewtopic.php?t=3409


Temat: pływanie
Jaki jest przepis o liczebności grupy na lekcji wychowania fizycznego z pływania. Interesują mnie zajęcia z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym. Gdzie tego szukać.
Źródło: forum.wychowaniefizyczne.pl/viewtopic.php?t=92


Temat: Jak pomóc aby nie zaszkodzić??????
Duzy problem przed nami. Chodzi oczywiście o szkołe dla Kacpra - niby do tej pory wszystko wskazywało, że pójdzie do szkoły specjalnej dla dzieci z uposledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym. Do klasy zerowej (zdecydowalismy sie na odroczenie od obowiazku szkolengo). I tu pojawia sie problem - utworzyła sie 6 osobowa klasa dzieci z ZD. Niby wszystko ładnie pieknie ale...:( Te dzieciaki są na prawdę "dobre". Super komunikatywne, mówiace, ze świetnym kontaktem - tylko jeden chłopiec ma wyniki testów wskazujące na uposledzenie graniczne między lekkim a umiarkowanym a reszt to górna granica uposledzenia w stopniu lekkim/dolna granica normy intelektualnej. A mój Kacper taki nie jest. Będzie wyraźnie odstawał od grupy:( To jego wycofanie, cechy autyzmy, duże problemy ze słuchem:( Boje się, że znów będzie się izolował, że jego wycofanie sie pogłębi:( Że zamiast uczyć sie od lepszych dzieci to on znów nam ucieknie w swój świat:( Drugie wyjście to klasa zerowa w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Kacper chodzi tam na zajęcia z wczesnej interwencji, lubi tą szkołę. Pracuja tam fajni ludzie no i szkoła jest najlepiej wyposażona w regionie jesli chodzi o terapię dzieci uposledzonych (sala SI, doświadczania świata, basen i wiele wiele innych). Tu Kacperek byłby z dziećmi (4 w grupie) na mniej więcej swoim poziomie. Ale...szkoła funkcjonuje na poziomie szkoły zycia. Ja ... rok jesli kacper bedzie sie wycofywał:( Ale może tez brac przykład z innych dzieci....A może spróbowac z tą zerówką w Ośrodku i jesli Kacper zrobi postępy to przenieśc go do szkoły...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1103


Temat: Nauczanie indywidualne.
Z publikacji Prawo Oświatowe Jakie kwalifikacje powinni posiadać nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym? Dziecko jest uczniem gimnazjum ogólnodostępnego. Odpowiedź: Według mojej opinii nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne w gimnazjum z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie ... specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zasady organizowania indywidualnego nauczania ... indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193). Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce. Nauczyciele uczący dziecko zakwalifikowane do indywidualnego nauczania powinni posiadać takie same kwalifikacje, jakie są wymagane do pracy w danym typie szkoły. Byłoby wskazane, gdyby nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne posiadali przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej. W realizacji zajęć z uczniami ze starszych klas, gdzie liczba przedmiotów jest duża, wskazane jest łączenie treści przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, tak aby ograniczyć liczbę nauczycieli pracujących z uczniem. Nauczanie dziecka chorego a równocześnie niepełnosprawnego powinien prowadzić nauczyciel z przygotowaniem z zakresu właściwego działu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki). W przypadku, gdy w szkole nie ma odpowiednio przygotowanego nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej, który poprowadziłby nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego jednocześnie do kształcenia specjalnego należy wyczerpać wszystkie ... upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym zatrudnienie nauczyciela specjalisty jest konieczne. Oznacza to, że taki nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół specjalnych. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zostały określone ... nauczyciela w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Jak zatem wynika, nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne w gimnazjum z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, lub posiadać kwalifikacje wymagane ... z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=735


Temat: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
wszystkich poziomach: 1.Szkoła Podstawowa dla uczniów z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego edukacja wczesnoszkolna klas I-III klasy IV-VI 2.Gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim – kl. I , II , III 3.Zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / grupy 6-8 uczniów /. 4.Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, prowadzone do ukończenia przez ucznia 25 roku życia. Zajęcia te mają formę nauczania indywidualnego . Nasi podopieczni - uczą się w małych zespołach klasowych, - otrzymują bezpłatne podręczniki / finansowane przez ... w integracji ze społeczeństwem - odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogów specjalnych,terapeutów zajęciowych, logopedów specjalistyczne terapie,dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka - logopedię - terapię EEG Biofeedback - język migowy - gimnastykę korekcyjną - rewalidację plastyczną , muzyczną , komputerową , indywidualną - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki - usprawnianie technik szkolnych opiekę w świetlicy, obiady...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=21665


Temat: Decyzja: szkoła specjalna
to sa dzieci. Układając im programy oczywiście dostosowuję je do mozliwości dzieciaczków, ale dla mnie to dzieci, uczniowie- jedyni jakich mam. Praca w szkole. Moja placówka jest przeznaczona dla dzieci z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub głębokim. Ja jestem wychowawcą klasy IV w szkole podstawowej- mam uczniow z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym ( 7 osób) i jedną dziewczynke z upoś. w stopniu znacznym. Klasa liczy 8 osób. Oczywiście są przepisy mówiące ile osób może być w klasie. Mam świetną klasę Jeda cudna istostka ma Zespól Downa- jest naprawdę przewspaniała PROGRAMY Nauczyciel sam opracowuje program- Indywidualny program edukacyjny. Opieram sie na orzeczeniu PPP, karcie medycznej, wywiadzie z rodzicem- jeśli mam ucznia pierwszy raz. By być skuteczną- przez wrzesień obserwuję dzieci, badam sobie ich, sprawdzam pracę wszystkich analizatorów. Potem sporządzam diagnozę funkcjonalną. PRACA Jest przyjemnościa Wszystko zależy od dzieci, od tego jak funkcjonują. Staram się, żeby było dużo "niewidocznej "nauki. To znaczy zadań, ... bardzo ważna forma pracy i poznawania. Hmm... Jeśli kogoś interesują takie rzeczy jak metody, przedmioty, zakres materiału, podręczniki- to oczywiście mogę to opisać. DZieci są różne- jak w każdej szkole. Każdy ... na konkretach, wykonują cudne prace plastyczno- techniczne, spiewaja, tańczą, obsługuja komputer. W szkole są zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, drużyna harcerska, drużyna piłkarska, zespół muzyczny. Uczniowie biora udział w konkursach na równize sprawnymi rówieśnikami i- zajmuja pierwsze miejsca. Zresztą pisała o tym mija. Jak mi rodzice pozwola to wkleję kiedys zdjęcie mojej ósemki- to świetne, roześmiane dzieci. W szkole specjanej dziecko czuje się...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=1399


Temat: Przewóz dzieci szkolnym autokarem.
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości: 1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 2) 4 km - w przypadku uczniów klas V ... z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia, 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i ... i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Jak wynika z wyżej przedstawionego zapisu, zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu jest obowiązkiem gminy, a nie szkoły. Umieszczenie takiego ... sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie przewozu oraz brak odpowiednich zapisów w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) pozwala stwierdzić, że opiekę nad dziećmi w czasie przewozu może sprawować każda dorosła osoba, z którą gmina ... z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, a dowóz dzieci do szkół jest zadaniem gminy, a nie szkoły. Ponadto w art. 42 tej samej ustawy zostało określone, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7, 2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1879